Back

Disclaimer

Op fyndermedia.nl (hierna de “Website”) bieden wij tips en informatie aan voor sollicitaties en is het mogelijk om verschillende voorbeeld sollicitatiebrieven te downloaden. Wij stellen deze informatie met zorg samen en doen ons best om de informatie actueel te houden. Wij stellen het uiteraard op prijs als je ons wijst op eventuele onjuistheden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Wij aanvaarden ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door ons of door jou, aan ons door middel van de Website of anderszins langs elektronische weg. De intellectuele eigendomsrechten op de Website en de daarop beschikbaar gestelde informatie liggen bij ons of bij onze licentiegevers en/of partners. De inhoud op onze Website mag uitsluitend worden gebruikt om van de Website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming mag de Website en haar inhoud niet voor andere doeleinden worden gebruikt, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan voor commerciële doeleinden. De informatie op deze Website kunnen wij op ieder moment wijzigen zonder dat wij daar melding van hoeven te maken. Op onze dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Jouw persoonsgegevens behandelen wij met zorg, voor meer informatie hierover verwijzen we je graag naar ons Privacy- en Cookiebeleid. Indien je vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@fyndermedia.nl.

This website stores cookies on your computer. Cookies Policy